Η ιστορία της CST

Μαζί αναθεωρούμε την αλυσίδα τροφοδοσίας

Η CST ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί τον άξονα εξέλιξης στον τομέα των εκτελωνιστικών διαδικασιών και logistics της εταιρείας Κ.Σ.Τ. ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1983.

Αρχή της CST είναι η δημιουργία σχέσης αμεσότητας και εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της δείχνοντας συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Κύριο μέλημά της αποτελεί η έγκυρη ενημέρωση των συνεργατών της για την Κοινοτική και Διεθνή τελωνειακή Νομοθεσία, η ασφαλής και αποδοτική συνεργασία, η άμεση διεκπεραίωση όλων των τελωνιακών διαδικασιών και η γρήγορη παράδοση των εμπορευμάτων.

Η εμπειρία των εκτελωνιστών που απασχολούνται στην επιχείρηση και η θεωρητική κατάρτιση των στελεχών της, σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποδομή και την δυναμική οργάνωση, αποτελούν εγγύηση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας CST αναπτύσσονται, κυρίως, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου εμπορευμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω δικτύου έμπιστων συνεργατών.