Μεταφορές

Οι εθνικές και διεθνείς μεταφορές είναι συνυφασμένες με το εμπόριο και, επομένως, αποτελούν έναν απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα τροφοδοσίας της εκάστοτε επιχείρησης.

Η CST αναλαμβάνει την μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στην πόρτα των συνεργατών μας (d2d services), πανελλαδικά, με σκοπό τον καλύτερο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των εργασιών.