Διαφάνεια slide 1 Έγκυρη Ενημέρωση Συνεργατών Διαφάνεια slide 2 Αποδοτική Συνεργασία

Εταιρία εκτελωνιστών υπηρεσιών

Σχέσεις αμεσότητας και εμπιστοσύνης

Κερδίστε χρόνο και χρήμα με ασφάλεια

Χάρτης Shengen

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ- ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Η ευρωπαϊκή τελωνειακή νομοθεσία δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν ειδικά καθεστώτα όπως η ενεργητική και παθητική τελειοποίηση, οι απλουστευμένες διαδικασίες κ.α. με σκοπό να βοηθήσει τις εμπορικές σχέσεις. Η CST, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών όρων, π.χ. EUR1, ATR, TIR, καθώς και την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απλουστευμένες διαδικασίες.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, όπως ο χώρος του Λιμένος Θεσσαλονίκης, η CST, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις, δίνει την δυνατότητα στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως όλα τα μέσα που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Νομοθεσία.

Πελάτες της CSTbrokers

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
cstbrokers